Kumaş Apre

Kumaş Apre Tekstil Kumaşlarının Görünümünü, Kullanım Şeklini ve Dayanıklılığını değiştirmek için Boyama Ve Desenleme işlemlerini bitirdikten Sonra Yapılan İşlemlere Apre Denir.

Apre uygulamaları tekstil materyallerinin gördüğü işlemlerden sonra özellikleri geliştirilen son uygulamalardır. Çoğunlukla kumaş formundaki tekstil materyaline uygulanır. Kumaşın kullanım alanı dikkate alındığında albeni, estetik vb. katkılara ihtiyaç duyulur. Bu katkıları sağlamak apre uygulamaları ile mümkün olur. Birçok iş alanında ve dekoratif tekstillerde sık sık ateş ve alev ile karşılaşılır.

Örnek vermek gerekirse itfaiyeci alevle, makine işçisi kaynak ve sıcak talaşla, sinema, tiyatro gibi eğlence yerleri sigara, mum ve çok ısınan elektrikli aletlerle sık sık bir araya gelirler. Burada kullanılacak tekstil malzemeleri karşılaştığı yakıcı malzemelere karşı dayanıklı olmak zorundadır. Kolay ve çabuk alev alması çok ciddi kazalara neden olur. Güç tutuşurluk özelliği bu gibi durumlarda oluşacak kazaların hafif atlatılmasını sağlar. Bu apre ile birlikte kumaşa kazandırılacak olan tutum özelliği bu kumaşların kullanımı sırasında gereklidir.

Genellikle selüloz ve karışımlarından oluşmuş kumaşlarda kullanım sırasında görülen buruşma, kırışma gibi olumsuzlukları gidermek amacıyla buruşmazlık apresi yapılır. Giydiğimiz pantolonların, eteklerin buruşması, kırışması en aza indiğinde kıyafetleri giydiğimizde kendimizi daha iyi hissederiz.

Bu amaçla yaptığımız apre uygulamaları kumaşın tuşesinde olumsuz değişiklikler meydana getirdiğinden ve bu kumaşlarda farklı tuşe özellikleri de istenildiğinde buruşmazlık aprenin yanında tutum apresini de uygulamamız gerekir.