Dijital Baskı

Tekstil baskıcılığında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle klasik baskının dezavantajlarını ortadan kaldıran teknolojik gelişmeler görülmektedir. 

Dijital baskı da bu gelişmelerden biridir. Dijital baskı özellikle parça ve kısa metrajlı baskılar için hazırlık aşamalarının klasik baskıya oranla daha kısa zamanda yapılması, hazırlık maliyetinin düşük olması, baskının hızlı gerçekleşmesinden dolayı tercih edilmektedir. Dijital baskının en önemli avantajı, boya ve kimyasal madde atığının olmayışından dolayı doğa dostu bir baskı yöntemi oluşudur. 

Makinenin çok yer kaplamıyor oluşu ve fazla personele ihtiyaç olmaması da işletmeciler için önemli bir avantaj olmaktadır.